Usługa przygotowania i przeprowadzenia cyklu warsztatów w ramach projektu „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Usługa przygotowania i przeprowadzenia cyklu warsztatów w ramach projektu „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, z podziałem na 2 części:
1) Część nr 1 pn.: Usługa przygotowania i przeprowadzenia cyklu 6 warsztatów rozwijania potencjału w obszarach specjalizacji inteligentnych.
2) Część nr 2 pn.: Usługa przeprowadzenia cyklu warsztatów z zakresu marketingu dla IOB oraz pracowników firm MŚP.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowiący załącznik nr 1A-1B do SWZ (odpowiednio do części).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2022 | 09:00


» Lokalizacja

45-082 Opole


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się