Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy drogi dojazdowej z osiedla Kliny w Krakowie do stacji SKA w Opatkowicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji polegającej na opracowaniu minimum 3 wariantów wykonania drogi dojazdowej do stacji SKA w Opatkowicach od rejonu ul. Biskupa Albina Małysiaka przez rondo łączące ulicę Komuny Paryskiej z ulicą Bartla wraz z parkingiem P+R od strony osiedla Kliny (na Północ od LK94), niezbędną infrastrukturą techniczną, wielokryterialną analizą oraz opracowaniem materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie DUŚ oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji DUŚ dla wariantu wynikowego oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (dalej PFU). Warianty koncepcji powinny przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania. Dla opracowanych wariantów, Wykonawca powinien przygotować wielokryterialną analizę porównawczą każdego z tych wariantów. Spośród zaproponowanych wariantów Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wariantu preferowanego w oparciu o m.in.: warunki ruchu, bezpieczeństwo, ekonomikę realizacji, niezbędną zajętość terenu, możliwość pozyskania terenu, opinie jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta Krakowa (dalej UMK), Rad Dzielnic, etc. Dla wybranego przez Zamawiającego wariantu wynikowego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie PFU.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2022 | 10:00


» Lokalizacja

31-004 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się