Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

» Opis zapytania

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ilości 689 840 kWh w okresie 12 miesięcy dla:
- podstawowego zasilania w energię elektryczną
- rezerwowego zasilania w energię elektryczną.
na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 roku – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy, w szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2007 roku nr 93 poz. 623 ze zm), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2007 r. nr 128, poz. 895 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020 r., poz.1740 i 2320).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2022 | 09:00


» Lokalizacja

58-301 Wałbrzych


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego
ul. Paderewskiego 10
58-301 Wałbrzych
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się