Badania z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne), oraz badania epidemiologiczne dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu