Pełnienie branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie:
Zadanie 1:
1) ogólnobudowlanym (B) z funkcją koordynatora pozostałych branż; Na podstawie Prawa Budowlanego Art. 27. , ze względu na złożony charakter prac przewidzianych do realizacji w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim w latach 2022 - 2024, inspektor nadzoru będzie pełnił funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego nad całością zaplanowanych prac, w czasie obowiązywania niniejszej umowy.
2) konstrukcyjno-budowlanym (K)
3) architektonicznym (A-K),
4) konserwacji architektury i detalu architektonicznego (KZ)
5) sieci cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych kanalizacyjnych (S)
6) sieci elektrycznych i elektroenergetycznych (E),
Zadanie 2:
1) instalacji systemów zabezpieczeń teletechnicznych tj.;
a. SSWiN,
b. CCTV,
c. SKD,
d. SAP wraz z DSO,
e. instalacji teleinformatycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2022 | 12:00


» Lokalizacja

80-822 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się