Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach

» Opis zapytania

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach”

Opis przedmiotu zamówienia:
- ocieplenie i wykończenie ścian fundamentowych wraz z ich hydroizolacją,
- ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie i wykończenie stropodachów,
- ocieplenie i wykończenie posadzki na gruncie,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem nawiewników,
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z odsadzkami,
- wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
- prace towarzyszące tj.: wymiana pokrycia z papy na stropodachu budynku, wymiana pokrycia z blachy zadaszenia nad wejściem do harcówki, wymiana i montaż nowych balustrad, wymiana i montaż nowych kratek wentylacyjnych, wymiana i montaż nowych studzienek piwnicznych, wymiana zadaszenia na elewacji południowej budynku, wymiana fragmentu posadzki z płytek gresowych wewnątrz budynku, wymiana parapetów wewnętrznych, odtworzenie schodów do kuchni, odtworzenie schodów do harcówki wraz ze ścianami oporowymi i zadaszeniem, odtworzenie schodów wraz z pochylnią na elewacji południowej, remont kominów, remont zadaszeń betonowych, remont posadzki z lastrico wewnątrz budynku, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku, wykonanie napisu i logo szkoły, wykonanie toalety dla niepełnosprawnych wraz z remontem przyległej toalety dla chłopców-parter budynku, wykonanie portierni w strefie wejściowej wewnątrz budynku, montaż drabin na niższe połacie dachu, montaż zadaszeń nad wejściem do piwnic na elewacji północnej, demontaż i ponownych montaż tablic informacyjnych, skrzynek elewacyjnych, instalacji alarmowej, klimatyzacji i monitoringu, likwidacji zsypów opału, utylizacja i wywóz materiałów.
- montaż elementów małej architektury,
- wycinka i nasadzenie drzew,
- przebudowa kotłowni na kotłownię gazową,
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej,
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
- budowa wentylacji mechanicznej z chłodzeniem i odzyskiem ciepła w budynku,
- budowa instalacji fotowoltaicznej,
- wymiana oświetlenia oraz instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji elektrycznych w kotłowni oraz wentylacji mechanicznej,
- wykonanie systemu przyzywowego dla WC niepełnosprawnych,
- wykonanie okablowania dla systemu zarządzania energią w budynku,
- przebudowa wyłącznika pożarowego,
- rozbudowa tablicy głównej,
- wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni,
- wykonanie instalacji dzwonka przy wejściach głównych,
- wykonanie instalacji ochrony od porażeń.
Zakres inwestycji obejmuje również projekt opracowany przez firmę DSW z Chorzowa (projekt zmian dla projektu kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach, zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 0913/2020 z dnia 02.09.2020), który między innymi dostosowuje budynek Szkoły do wymogów przeciwpożarowych. W związku z tym projekt zakłada fragmentaryczną zmianę rozwiązań przyjętych na etapie projektu termomodernizacji (wykonanego przez firmę Solarsystem) i należy rozpatrywać łącznie obydwie dokumentacje projektowe.
Dokumentacja opracowania przez firmę DSW obejmuje wykonanie:
- instalacji oddymiania klatki schodowej,
- instalacji SSP,
- instalacji oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej,
- wyniesienia przycisku wyłącznika pożarowego z przedsionka na zewnątrz budynku,
- dodatkowego przycisku wyłącznika p.poż. przy wejściu od strony południowej,
- przeniesienia układu pomiarowego z TG na zewnątrz budynku do projektowanego zestawu przyłączeniowego
- wymiany tablic elektrycznych,
- rozdzielnicy pożarowej i szafy wyłącznika pożarowego,
- wymiany rozdzielnic elektrycznych wraz z obwodami wlz,
- wymiany instalacji gniazd wtyczkowych,
- modernizacji instalacji hydrantowej,
- instalacji LAN,
- instalacji monitoring

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2022 | 08:00


» Lokalizacja

40-322 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
ul. Wandy 6
40-322 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się