Dozorowanie oraz utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie

» Opis zapytania

Dozorowanie oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie.
Szczegółowy opis oraz zakres robót określają załączniki nr 7 i 8 do SWZ.
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) pracowników/pracownika bezpośrednio realizujących prace na terenie obiektu, wykonujących następujące czynności: sprzątanie toalet, szatni i terenu zewnętrznego, usuwanie liści, koszenie trawy.
Szczegółowe wymogi określa § 10 Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.04.2022 | 10:00


» Lokalizacja

03-841 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się