Wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymanie drzew, krzewów i rabat kwiatowych na terenie Olesna