Dostawa produktów leczniczych oraz immunoglobulin ludzkich do podawania podskórnego wraz z dzierżawą sprzętu, DZPUCK.262.005.2022

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz immunoglobulin ludzkich do podawania podskórnego wraz z dzierżawą sprzętu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2022 | 10:00


» Lokalizacja

02-097 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się