Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie"

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowe j w
Jadwisinie gm. Serock (dz. nr ewid. 76/7, 76/8, 76/9 obr. Jadwisin) zgodnie z dokumentacją
projektową autorstwa firmy INWESTPROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I
USŁUG
INWESTYCYJNYCH, ul. J. Waszyngtona 22 , 15 274 Białystok, stanowiąc ą załącznik N r 9 do
SWZ.
2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje
A. Przeprowadzenie robót budowlanych w części istniejącej budynku szkoły;
B. Dobudowa części projektowanej;
C. Wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, parkingi, chodniki, boisko, plac zabaw, siłownia
plenerowa, zieleń, mała architektura) wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z
projektowanymi obiektami;
D. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o
przyłączenie przedmiotowej instalacji do sieci przesyłowej operatora sieci dystrybucyjnej i
wniosku o zwiększenie przydziału mocy do mocy urządzenia wytwórczego;
E. Wykonanie malowania ścian korytarza w starej części budynku szkolnego na I piętrze na
podstawie załączonego przedmiaru robót.
F. Wykonanie innych robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową.
G. Opracowanie instrukcji pożarowej dla budynku nieobjętego przebudową na czas prowadzenia
robót budowlanych; Koszt opracowania instrukcji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
podczas kalkulacji ceny ofertowej i uwzględnić w kosztorysie ofertowym.
H. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego
dokumentu wydanego przez PINB w Legionowie stwierdzający o dopuszczeniu obiektu do
użytkowania.
I. Opracowanie instrukcji pożarowej dla całego obiektu po zakończonej przebudowie i
rozbudowie. Koszt opracowania instrukcji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas
kalkulacji ceny ofertowej i uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.03.2022 | 11:30


» Lokalizacja

05-140 Serock


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.
ul. Rynek 21
05-140 Serock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się