Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sielce oraz rurociągu tłocznego do miejscowości Końskowola - etap II

» Opis zapytania

Zakres zadania obejmuje budowę studni i kolektorów sanitarnych grawitacyjnych, kolektorów tłocznych, przepompowni ścieków. Zadanie obejmuje zlewnię pompowni PS1 i PS2 wraz z rurociągami tłocznymi do odbiornika tj. punktu S-1. Zakres obejmuje przejście sieci kanalizacyjnej pod droga ekspresową S-12. Zakres zadania obejmuje także montaż studni rozprężnej tj. punkt S1 oraz trójnika, tj. punkt S4 oraz wszelkie roboty i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2022 | 10:00


» Lokalizacja

24-130 Końskowola


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Końskowola
ul. Pożowska 3a
24-130 Końskowola
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się