Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego w Centrum Nauki Kopernik (2).

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego automatycznego systemu parkingowego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także serwis i konserwacja zamontowanego systemu, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2022 | 10:30


» Lokalizacja

00-390 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się