Remont budynku UP Kutno 1, 99-300 Kutno ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2022-01-21
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: łódzkie

Treść ogłoszenia:

załącznik nr 1 do SWZ formularz oferty:

załącznik nr 2 do SWZ projekt umowy:

załącznik nr 3 do swz przedmiar robót:

załącznik nr 4 do swz wykaz osób:

załącznik nr 5 do swz wykaz robót:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2022 | 23:59


» Lokalizacja

oferty składane elektronicznie na adres e-mail; bernard.seferyniak@poczta-polska.pl,
oferty składane pisemnie na adres; Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury, Wydział Inwestycji i Remontów , Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź;


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

oferty składane elektronicznie na adres e-mail; bernard.seferyniak@poczta-polska.pl,
oferty składane pisemnie na adres; Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury, Wydział Inwestycji i Remontów , Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź;


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się