Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg na terenie gminy Winnica w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zamówienie realizowane jest w formule Zaprojektuj – Wybuduj. Podstawą do wyceny oferty, przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2022 | 10:00


» Lokalizacja

06-120 Winnica


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Winnicy
ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się