Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice w okresie od 01.03.2022r. do 24.06.2022r. poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów miesięcznych

» Opis zapytania

1. Tytułowe zamierzenie obejmuje wykonanie usługi:
- przewozu dzieci do szkół podstawowych w Gminie Sierakowice w roku szkolnym 2021/2022 poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów miesięcznych w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 295 ze .zm.) w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 3 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz.1082 ze zm.).
2. Zakres (przedmiot) zamówienia obejmuje:
2.1 zakup ulgowych biletów miesięcznych na przejazdy ze szkoły i do szkoły na trasie:
- do 4 km włącznie,
-powyżej 4 km do 10 km włącznie,
-powyżej 10 km.
2.2 zakup ulgowych biletów miesięcznych na przejazdy w jedną stronę z lub do szkoły na trasie:
- do 4 km włącznie,
-powyżej 4 km do 10 km, włącznie,
-powyżej 10 km.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załączniku nr 7 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2022 | 11:30


» Lokalizacja

83-340 Sierakowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Sierakowice
Lęborska 30
83-340 Sierakowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się