Dostawa wody amoniakalnej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody amoniakalnej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie obejmująca:
a) sukcesywną dostawę autocysterną oraz rozładunek wody amoniakalnej do zbiornika V= 40 m3. Zbiornik wyposażony jest w przyłącza: faza produktowa DN 80, faza gazowa DN 50. Jednorazowa wielkość dostawy około 25 Mg.
b) sukcesywną dostawę wody amoniakalnej w 8 kanistrach o wadze 25 kg każdy (kanister z materiału umożliwiającego wzrokową kontrolę poziomu cieczy). Jednorazowa wielkość dostawy – 4 szt. (łączna masa 100 kg).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w cz. V SWZ.
3. Szacunkowe przewidywane zapotrzebowanie:
a) woda amoniakalna dostarczana autocysterną – 450 Mg
b) woda amoniakalna dostarczana w kanistrach 25 kg – 200 kg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2022 | 11:30


» Lokalizacja

62-510 Konin


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się