Usługa szkoleniowa online Certyfikowany kurs Digital Marketing w ramach projektu „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: usługa szkoleniowa online Certyfikowany kurs Digital Marketing w ramach projektu „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
• Liczba osób biorących udział w kursie: 2 osoby
• Liczba godzin kursu: min. 40 godzin praktycznych (forma webinaru) + część teoretyczna, dozwolona opcja w formie dostępu do platformy on-line min.66% łącznej liczby godzin szkolenia.
• W cenie kursu uwzględniony koszt certyfikacji oraz co najmniej jedno podejście do egzaminu DMI.
W ramach pakietu szkoleń zostaną przeprowadzone szkolenia online w czasie rzeczywistym. Uczestnicy będą mieli kontakt z prowadzącym za pośrednictwem nowoczesnego i przyjaznego narzędzia, otrzymają materiały w formacie PDF oraz pliki danych, wykorzystywane do ćwiczeń. Uczestnicy szkoleń po ukończeniu zaplanowanej ścieżki otrzymują imienne certyfikat ukończenia szkolenia (w wersji elektronicznej).
W ramach realizacji szkolenia uczestnik otrzyma materiały w wersji elektronicznej: video, prezentacje, transkrypty, quizy wiedzy, linki do przydatnych artykułów czy case studies.
Ukończenie szkolenia umożliwia ubieganie się o międzynarodowy certyfikat z marketingu DMI (Digital Marketing Institute) w zakresie Digital Marketing.

Program szkolenia powinien obejmować zakres:
- prowadzenie działań SEO
- e-mail marketing
- content marketing
- podstawy projektowania stron internetowych
- Google Analytics
- obsługa kanałów social media
- reklamy Google (PPC marketing)
- planowanie kampanii marketingowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2022 | 23:59


» Lokalizacja

15-351 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się