Dostawa energii elektrycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów jest świadczenie kompleksowej dostawy energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej obejmujący następujące kategorie dostaw:
1 .świadczenie kompleksowej dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) do obiektów Zamawiającego (zgodnie z posiadanymi umocowaniami) opisanych w załączniku nr 1w szacunkowej ilości łącznej 29.150.000 kWh. Parametry jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 z póżn.zm.)
2. zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego infrastruktury oświetleniowej (zgodnie z posiadanymi umocowaniami), w której Zamawiający jest stroną umowy
dystrybucyjnej w zakresie opisanym w załączniku nr 2w szacunkowej ilościłącznej 3.930.000 kWh. Niniejsze zamówienia nie obejmą usług dystrybucji energii elektrycznej. Parametry jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623z póżn.zm.)
3. świadczenie kompleksowej dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) do Szpitala Miejskiego w Toruniu (zgodnie z posiadanym upoważnieniem) w zakresie opisanym w załączniku nr 3w szacunkowej ilości łącznej 1.980.000 kWh. Parametry jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 z póżn.zm.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2022 | 11:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się