Dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz aparatów na potrzeby SZPZLO

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na:
Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników laboratoryjnych połączona z dzierżawą analizatorów – Analityka.
Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników laboratoryjnych połączona z dzierżawą analizatorów – Biochemia i Immunochemia.
Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników laboratoryjnych połączona z dzierżawą analizatorów – Hematologia.
Pakiet nr 4 – Dostawa odczynników laboratoryjnych połączona z dzierżawą analizatorów – Koagulologia.
Pakiet nr 5 – Dostawa odczynników laboratoryjnych połączona z dzierżawą aparatu -Genetyka gruźlicy.
Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników laboratoryjnych połączona z dzierżawą aparatu – Panele alergologiczne.
Pakiet nr 7 – Dostawa zestawów odczynników laboratoryjnych – Diagnostyka gruźlicy w systemie MIKROMGIT.
Pakiet nr 8 – Dostawa zestawów odczynników laboratoryjnych – zestawy z zakresu autoimmunologii.
Pakiet nr 9 – Dostawa zestawów odczynników laboratoryjnych – różne zestawy.
Pakiet nr 10 – Dostawa podłoży bakteriologicznych – podłoże Saboraud.
Pakiet nr 11 – Dostawa podłoży bakteriologicznych – podłoże Lowensteina – Jansena.
Pakiet nr 12 - Dostawa podłoży bakteriologicznych – podłoże Lowensteina – Jansena, zestawy do lekooporności.
Pakiet nr 13 – Dostawa odczynników chemicznych.
Pakiet nr 14 – Dostawa kodów paskowych do systemu Marcel.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Formularz asortymentowo-cenowy należy załączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

03-719 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się