Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2022 roku

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1) przygotować plan audytu na rok 2023, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, na podstawie analizy ryzyka – do dnia 31.12.2022;
2) przeprowadzić 3 zadania audytowe (zapewniające), zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego na rok 2022 tj.:
a) Zakupy, zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł, Wydział Rozwoju;
b) Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości do organu tworzącego oraz NFZ jako płatnika, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Złotoryi;
c) Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości jednostki, Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi;
3) przeprowadzić czynności doradcze oraz konsultacyjne w ważnych sprawach;
4) sporządzić sprawozdanie z wykonania planu.
Ważne!
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca realizował zadanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Złotoryi oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi, przez minimum 20 h zegarowych podczas trwania umowy.
3. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.506).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2022 | 23:59


» Lokalizacja

59-500 Złotoryja


» Kategoria asortymentowa

  • Audyt i controlling

» Dane nabywcy

Powiat Złotoryjski
pl. Niepodległości 8
59-500 Złotoryja
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się