Prace eksploatacyjne wykonywane przy instalacjach oraz urządzeniach klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca prac eksploatacyjnych wykonywanych przy instalacjach oraz urządzeniach klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, której zakres obejmuje:
1) Kontrole stanu technicznego, prace eksploatacyjne i konserwacyjne, bieżące sprawdzenia i drobne naprawy instalacji i urządzeń:
a) instalacji wody lodowej,
b) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej ogólnej,
c) instalacji wentylacji bytowej, pożarowej i detekcji gazu,
d) klimatyzacji pomieszczeń serwerowni i UPS,
e) klimatyzacji pomieszczeń LPD,
2) Działania związane z usuwaniem awarii i ograniczające skutki awarii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1 do SWZ.
Zestawienie jednostkowych czynności w zakresie napraw/usuwania awarii zawiera Załącznik 2 do Proponowanych postanowień umowy (Zał. 3 do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

20-029 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się