Zagospodarowanie terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej w Jarocinie – sektor IV” w ramach zadania „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej w formie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację n/w zadań i realizacja robót polegających na Zagospodarowaniu terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej w Jarocinie – sektor IV” wraz z roczną pielęgnacją nasadzonych roślin i modernizacją 3 kładek zlokalizowanych w parku przy ul. Szubianki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

63-200 Jarocin


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się