Zakup serwonapędów wraz z przekładniami i śrubami pociągowymi z mocowaniem do walcarki laboratoryjnej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwonapędów wraz z przekładniami i śrubami pociągowymi z mocowaniem do walcarki laboratoryjnej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 3 (Wzór umowy) oraz w załączniku nr 4 (Specyfikacja techniczna), do niniejszej SWZ. Oferowane urządzenie musi: - ściśle odpowiadać wymogom określonym w załącznikach nr 3 i 4 do SWZ, - być fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń, nieobciążony prawami osób trzecich. Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na to, że układ serwonapęd i przekładnia są integralnym elementem, niezwykle odpowiedzialnym w pracy maszyny. Otrzymując od dostawcy komplet, Zamawiający uzyskuje pewność i gwarancję na to że zestaw ten będzie ze sobą prawidłowo pracował, w przypadku wystąpienia problemu za całość odpowiedzialny jest dostawca. Gdyby dokonać takiego podziału niezwykle trudne będzie dochodzenie, poszukiwanie przyczyn awarii, należy przypuszczać, że producenci by przerzucali się odpowiedzialnością za wystąpienie problemu. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

61-139 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
ul. Jana Pawła II 14
61-139 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się