Świadczenie usług kominiarskich na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Kołobrzeskiego TBS

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest Kontrola przewodów kominowych odbywa się na podstawie
prawnej zapisu art. 62.1C ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2020 r., poz.
1333) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
10.109.719), które szczegółowo określa częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów
dymowych i spalinowych podczas ich użytkowania.
2. Pełnienie całodobowych dyżurów Pogotowia Kominiarskiego przez cały okres trwania umowy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w tym dni świąteczne i wolne od pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

78-100 Kołobrzeg


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się