„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.760.000,00 złotych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.760.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z podziałem na zadania:
Zadanie 1. „Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego” w kwocie 2.100.000,00 zł,
Zadanie 2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku”
w kwocie 1.900.000,00 zł,
Zadanie 3. „Kompleksowa Budowa Budynku Klubu Sportowego „Nadwiślanka” realizowanego w ramach zadania pn.: Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego klubu "Nadwiślanka" w Nowym Brzesku” w kwocie 760.000,00 zł.”
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2021r na podstawie Uchwały nr XXXII/214/21 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 września 2021r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

32-120 Nowe Brzesko


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się