Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty tj. ustalenia całkowitego kosztu kredytu należy oprzeć się o zmienną stopę procentową ustaloną wg 3 – miesięcznej stawki WIBOR na dzień 03.12.2021 r. i marżę bankową.
Prowizja za uruchomienie kredytu nie powinna być wyższa niż 0,05 % kwoty kredytu.

2. Dane dotyczące kredytu :
2.1. Kwota kredytu – 7 000 000,00 PLN ( słownie : siedem milionów złotych). Kredyt udzielony będzie w złotych polskich.
2.2. Termin uruchomienia jednorazowo – do 30.12.2021 r.
2.3. Spłata kredytu dokonywana będzie dokonywana do 31.12.2034 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

57-550 Stronie Śląskie


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Stronie Śląskie
Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się