Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych terenach , znajdujących się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie placów zabaw, siłowni plenerowych, „Miasteczka Ruchu Drogowego” oraz Pumptracku, w tym pielęgnacja zieleni niskiej (trawniki oraz krzewy ozdobne) wraz z wywozem urobku z przeprowadzonych prac. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem, istotne warunki niniejszego zamówienia oraz wykaz i adresy placów zabaw i siłowni plenerowych ujęto w załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

04-667 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się