„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. OSIEDLOWEJ W M-CI BOŻEPOLE WIELKIE”

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje przebudowę odcinka ul. Osiedlowej w m-ci Bożepole Wielkie na odcinku od 170 mb w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującą m.in. a) rozbiórkę w zakresie istniejącej nawierzchni asfaltowej
b) rozbiórkę płyt drogowych żelbetowych
c) wykonanie podbudów
d) wykonanie nawierzchni z mieszkanki mineralno-bitumicznej
e) rozbiórkę istniejącego chodnika
f) osadzenie nowych krawężników i obrzeży
g) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
h) przebudowę istniejących zjazdów
i) roboty towarzyszące – regulacja/wymiana istniejących studzienek wod-kan w zakresie wynikającym z uzgodnienia dokumentacji projektowej przez GZUK w Łęczycach (na etapie projektowania)
j) transport płyt oraz pozostałych elementów betonowych porozbiórkowych wraz z destruktem asfaltowym do m-ci Łęczyce (teren GZUK, ul. Kościelna 17A)
Szczegółowy zakres zgodnie z PFU- zał. nr 3 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2021 | 08:00


» Lokalizacja

84-218 Łęczyce


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łęczyce
ul. Długa 49
84-218 Łęczyce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się