Usługa wykonania badania pt „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, wskaźników rezultatu EFS i EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, wskaźników rezultatu EFS i EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.
2. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ/Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2021 | 08:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się