Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania polegającego na "Budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”" a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

05-180 Pomiechówek


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Pomiechówek
Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się