ZAPYTANIE OFERTOWE na Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa centrum społeczno-aktywizacyjnego, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, wraz z zagospodarowaniem terenu w Jadowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Budowy fontanny posadzkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz „Budowa szaletu miejskiego i wiaty przystankowej. Projekt przewiduje wykonanie fontanny w kształcie prostokąta wraz z dojściami . Fontanna o wymiarach 6,0 x 2,4 m składa się z 4 dysz, jej zewnętrzna cześć obudowana została murkiem żelbetowym o wysokości 50cm. Na placu zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na śmieci i latarnie parkowe. Przy dojściach do placu o szerokości 2,4 m zlokalizowane zostały stojaki na rowery. Projekt zakłada rozbiórkę istniejącej wiaty przystankowej i zlokalizowanie w jej miejscu toalety samoobsługowej (kontener o wymiarach 4,28 m x 3,32 m prefabrykowany przeznaczony do montażu na miejscu korzystający z przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej) wraz z nową wiatą przystankową . W północnej części placu zachowany zostaje istniejący żywopłot który pełni funkcje oddzielenia placu od drogi. Podłączenie toalety samoobsługowej wiąże się z koniecznością wycięcia drzewa znajdującego się na trasie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Projekt zakłada wprowadzenie nowych nasadzeń w obrębie istniejącego placu i dojść oraz uzupełnienia drzew.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2021 | 15:00


» Lokalizacja

05-280 Jadów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się