Badania biegłości hałasu w środowisku.

» Opis zapytania

Celem zamówienia jest podniesienie i weryfikacja kwalifikacji pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) wykonujących pomiary hałasu
w środowisku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 9 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz ze zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

02-362 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3
02-362 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się