Wykonanie prac związanych z prowadzeniem konserwacji urządzeń iluminacji pomników, obiektów w tym architektonicznych oraz oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

» Opis zapytania

Wykonawca konserwacji urządzeń iluminacji pomników i innych obiektów, w tym architektonicznych oraz konserwacji oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście, zgodnie z załączonym wykazem, odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń iluminacji oraz ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nie spełnienia wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. Nie dotyczy to zdarzeń losowych nie wynikłych z winy Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia określają:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do SWZ;
2. Wykaz iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz oświetlenia terenów, stanowiący załącznik do SWZ;
3. Projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00-261 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Terenów Publicznych
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się