Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Lisie Jamy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego jest rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. A. Sadowskiego w miejscowości Lisie Jamy. Obszar niniejszej inwestycji znajduje sie na terenie wiejskim, w południowej części Gminy Sierakowice (dz. 101/5, 101/4, 105/5, 104/1, obręb geodezyjny 0003 Długi Kierz) w Powiecie Kartuskim, Województwo Pomorskie.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa ww szkoły o szatnię, bibliotekę, salę komputerową, stołówkę wraz z zapleczem do przygotowywania posiłków, salę spotkań koła gospodyń wiejskich i pomieszczenia gospodarczego na poddaszu budynku oraz pomieszczenia gospodarczego wraz z pomieszczeniem wentylatorni w piwnicy obiektu. Przebudowa dotyczy szatni na parterze oraz sali lekcyjnej na istniejącym poddaszu szkoły. W ramach zadania wykonane zostaną również prace towarzyszące z branż: sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane dotyczące zadania:
— powierzchnia użytkowa przebudowy: 145,49 m²,
— powierzchnia użytkowa rozbudowy: 464,19 m²,
— łączna powierzchnia użytkowa: 609,68 m²,
— kubatura rozbudowy i przebudowy: 2735,43 m³,
— wysokość: 10,19 m,
— szerokość elewacji frontowej: 20,80 m.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki nr 7 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2021 | 11:50


» Lokalizacja

83-340 Sierakowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Sierakowice
Lęborska 30
83-340 Sierakowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się