„Odbudowa drogi gminnej nr 109071 L od km 1+170 do km 1+400 w miejscowości Aleksandrówka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2021 roku”

» Opis zapytania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 0,230 km;
ROBOTY ZIEMNE:
- koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w ilości 773,00 m2;
PODBUDOWA:
- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie mechanicznie (grubość warstwy 20 cm) w ilości 773,00 m2;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 -warstwa górna (grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm) w ilości 773,00 m2;
NAWIERZCHNIA:
- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 750,00 m2;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego po zagęszczeniu w ilości 750,00m2;
ZJAZDY:
- wykonanie zjazdów w ilości 4 sztuk
Wykonanie Przepustu
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:
- Ręczne plantowanie poboczy (1150m2);

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2021 | 12:00


» Lokalizacja

23-320 Batorz


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Batorz
Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się