Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części (Pakiety 1-4), zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale XXIII SIWZ.
2) Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między
zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2021 | 11:00


» Lokalizacja

97-400 Bełchatów


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się