Dostawę samochodów służbowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa samochodów służbowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje opis minimalnych parametrów funkcjonalno-technicznych oraz wyposażenia, gwarancji zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja funkcjonalno – techniczna pojazdów. Załącznik nr 1 zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi od podanych przez Zamawiającego.
3.Zamawiający wymaga, aby każdy z dostarczonych samochodów był fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021 roku, nieużywany, wolny od wad, w tym również od wad prawnych, nie mają do niego jakichkolwiek praw osoby trzecie, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

15-085 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Jana Klemensa Branickiego 9
15-085 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się