Wykonanie remontów zdrojów wody oligoceńskiej zlokalizowanych przy ul. Wójtowskiej i Rynku Soleckim w Warszawie.

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa następująca dokumentacja:
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1a i 1b do SWZ;
2. Projekt budowlany - załącznik nr 2a i 2b do SWZ;
3. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

00-261 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Terenów Publicznych
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się