Wynajem i dostawa prasy belującej na teren Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97 w Warszawie.

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje dostarczenie prasy belującej wraz z jej rozładunkiem na terenie Targowiska Zieleniak znajdującego się w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w miejsce ustalone z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, a także jego załadunek i odbiór po zakończeniu umowy. Zamawiający wymaga aby waga beli z kartonu nie przekraczała 50 kg. Dodatkowo zamówienie obejmuje:
• przeprowadzenie w dniu dostawy jednorazowego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi i eksploatacji prasy belującej;
• zapewnienie nadzoru technicznego nad rozruchem urządzenia;
• dostarczenia dokumentacji techniczno-ruchowej umożliwiającej Zamawiającemu prawidłowe zastosowanie i obsługę prasy belującej.
Szczegółowy zakres obowiązków określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania. Okres realizacji zamówienia od 01.12.2021 do 30.11.2022 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2021 | 12:00


» Lokalizacja

02-379 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Białobrzeska 11
02-379 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się