Dostawa samochodów dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
 dwóch samochodów elektrycznych segment C
 dwóch samochodów hybrydowych segment D
2. Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej Załączniki nr 1 i 2 do SWZ oraz na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2021 | 08:00


» Lokalizacja

00-564 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się