Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wizyty studyjne, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr VII, na studiach stacjonarnych w ramach z realizacji projektu PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju PB

» Opis zapytania

Wybranie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wizyty studyjne, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr VII, na studiach stacjonarnych.
Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:
1. Przeprowadzenie zajęć i zaliczeń z przedmiotu Wizyty studyjne (15 godzin ćwiczenia terenowe x 4 grupy), łącznie 60 h dla studentów w okresie listopad 2021 – luty 2022.
2. Sporządzenie konspektu pracowni specjalistycznej.
3. Sprawdzanie na każdych zajęciach listy obecności studentów – uczestników projektu.
4. Wpisanie do systemu USOS ocen końcowych poszczególnym studentom.
5. Współpraca z kierownictwem projektu i obsługą administracyjną projektu dotycząca wszelkich kwestii związanych z prowadzeniem zajęć.
6. Sporządzenie kart czasu pracy.

Miejsce wykonywania usługi: Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarzadzania, ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

W przypadku wprowadzenia ograniczeń o charakterze administracyjnym, ze względu na sytuację epidemiologiczną, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie mógł przeprowadzić zajęcia z przedmiotu Wizyty studyjne w postaci e-wizyt w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem narzędzi przesyłu obrazu i dźwięku np. webinaria, spotkania z pracownikami on-line, prezentacja wideo firmy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2021 | 16:00


» Lokalizacja

15-351 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się