Zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY
Część II – SPRZĘT RÓŻNY (sprzęt AGD)
Część III – WYPOSAŻENIE, POMOCE DYDAKTYCZNE, ZABAWKI
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na jakie Wykonawca może przedstawić ofertę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony został w Załączniku nr 2 do SWZ (SOZP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2021 | 12:00


» Lokalizacja

62-600 Koło


» Kategoria asortymentowa

  • Sport
  • Zabawki

» Dane nabywcy

Żłobek Miejski w Kole
ul. Powstańców Wlkp. 6
62-600 Koło
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się