Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Poronin, Stasikówka i Suche w sezonie zimowym 2021/2022.

» Opis zapytania

Świadczenie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sołectwach Poronin, Stasikówka i Suche w sezonie zimowym 2021/2022 – 22,7 km dróg (+/- 10% km) oraz 3,55 km chodników (+/- 10% w km) obejmującej w szczególności: 1) odśnieżanie dróg i chodników, 2) posypywanie dróg w celu usunięcia śliskości zimowej, 3) odśnieżanie placów, 4) załadowanie i wywóz śniegu z poboczy w miejsca nie kolidujące z ruchem pojazdów i pieszych,
5) usunięcie pozostałych materiałów szorstkich po zakończeniu sezonu odśnieżania (sprzątanie po zimie), 6) prowadzenie dyżurów w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego utrzymania dróg. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzenia zmian w zakresie ilości usług objętych umową – wydłużyć lub skrócić liczbę km dróg i chodników o 10% w stosunku do wykazu dróg objętych zimowym utrzymaniem. Zmiany takie nie będą powodowały zmiany cen za świadczone usługi. Szczegółowe warunki wykonywania w/w usługi opisane są w Specyfikacji technicznej zał. 8 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

34-520 Poronin


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się