Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

» Opis zapytania

cyt. z SWZ: "4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego:
a. 100 sztuk fabrycznie nowych komputerów SFF z zainstalowanym systemem operacyjnym,
b. 40 sztuk fabrycznie nowych monitorów Full HD,
c. 15 sztuk fabrycznie nowych monitorów 4k z matrycą IPS,
d. 30 sztuk fabrycznie nowych dysków SSD o pojemności 256GB,
e. 30 sztuk fabrycznie nowych dysków SSD o pojemności 1 TB,
f. 30 sztuk fabrycznie nowych zasilaczy ATX 400W z certyfikatem 80 Plus Bronze,
g. 30 sztuk listwy zasilającej z uziemieniem o długości 1,5 m,
h. 30 sztuk listwy zasilającej z uziemieniem o długości 3 m,
i. 30 sztuk listwy zasilającej z uziemieniem o długości 5 m,
j. 2 sztuki skaner biurowy z podajnikiem,
k. 1 sztuka projektor Full HD LED.
zgodnego z zestawieniem parametrów technicznych zamawianego sprzętu – rozdział IV SWZ.
4.2. Sprzęt dostarczany będzie do siedziby ZGN Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wskazanej przez Zamawiającego.
4.3. Przekazany przez Wykonawcę sprzęt zostanie sprawdzony przez Zamawiającego pod kątem spełniania opisanych w załączniku nr 1 do umowy wymagań, parametrów technicznych w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia. Z czynności odbioru sprzętu Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie sprawdzony i podpisany przez Zamawiającego, i Wykonawcę. Jeżeli sprzęt lub oprogramowanie nie będzie spełniało wymagań określonych w rozdziale IV SWZ, nawet w dostarczonej części, wówczas Zamawiający może odmówić jego odbioru w całości.
4.4. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu oraz rozładunku i wniesienia do magazynów Zamawiającego sprowadzonego sprzętu.
4.5. Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku i wniesienia do magazynu Zamawiającego sprzętu obciążać będą Wykonawcę.
4.6. Nazwy i kody robót wg kodów CPV:
- 30213300-8 – komputery
- 30231300-0 - monitory
- 30234100-9 – dyski
- 30237100-0 – części do komputerów (zasilacz)
- 31224810-3 – listwy zasilające z uziemieniem
- 38520000-6 - skaner biurowy z podajnikiem
- 38652100-1 – projektor"

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2021 | 08:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się