[OD5/RD5] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu położonego w m. Skórzewo przy ul. Kasztanowej dz. 213/6 wraz z przebudową linii napowietrznej nn-0,4 kV obw. II ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22-44

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
[OD5/RD5] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu położonego w m. Skórzewo przy ul. Kasztanowej dz. 213/6 wraz z przebudową linii napowietrznej nn-0,4 kV obw. II ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22-44

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2021 | 08:30


» Lokalizacja

Sekretariat Rejonu Dystrybucji Opalenica, 5 Stycznia 8, 64-330, Opalenica


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Rejon Dystrybucji Opalenica, ul. 5 Stycznia 8, 64-330, Opalenica, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się