Dobre praktyki tworzenia obszarów cichych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kryteriów wyboru oraz sposobu wyznaczania obszarów cichych w miastach o liczbie ludności powyżej 100 tysięcy mieszkańców i poza tymi miastami.
2. Celem pracy jest wsparcie merytoryczne organów, które wyznaczają obszary ciche. W ramach pracy zostaną omówione cele tworzenia obszarów cichych, przedstawione kryteria wyboru obszarów jako cichych i sposoby ich wyznaczania.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 8 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-362 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3
02-362 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się