Wykonanie zabudowy pojazdów bazowych jako bankowozy typu C średni- 6 szt.

» Opis zapytania

I. Przedmiot zapytania
Niniejszy dokument jest oficjalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez IMPEL SA - Biuro Zakupów Grupy Impel, w imieniu i na rzecz Spółki Impel Cash Solutions.
Więcej informacji o Grupie Impel znajdą Państwo na naszej stronie www.impel.pl
Przedmiotem zapytania jest wybór dostawcy, z którym podjęta zostanie współpraca w zakresie wykonania zabudowy pojazdów bazowych VW Transporter 6.1 Furgon - jako pojazd specjalny "bankowóz" typ C średni - 6 szt.
Szczegółowy zakres określono w zapytaniu ofertowe oraz załącznikach dołączonych do zapytania (pliki w załączeniu).

Planowane terminy przekazania pojazdów bazowych do firmy zabudowującej: do 30.03.2022r.

Zapytanie składa się z:
• Załącznika nr 1 – Druku ofertowego
• Załącznika nr 2 – Specyfikacji pojazdów bazowych (dostawa po stronie Impel)
• Załącznika nr 3 – Zakresu adaptacji pojazdów bazowych jako bankowozy typu C
• Załącznika nr 4 – Schemat rozmieszczenia pojemników
• Załącznika nr 5 – Wzoru umowy

II. Kompletna oferta musi zawierać:
-------------------------------------------- OBLIGATORYJNIE --------------------------------------------
1. Prezentacja Oferenta:
• dane teleadresowe Oferenta (nazwa, forma działalności, adres siedziby, telefon, email),
• wykaz osób uprawnionych do kontaktu w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, stanowisko, adres, telefon, email),
• Inne dane dotyczące Oferenta.

2. Przedmiot oferty i oferta cenowa:
• opis przedmiotu oferty,
• wypełniony Druk Ofertowy (Załącznik nr 1 do oferty) w formie elektronicznej excel,
• specyfikacja techniczna – opis przygotowany przez Oferenta lub akceptacja przekazanych w zapytaniu ofertowym założeń,
• szkic zabudowy/rozmieszczenia pojemników specjalistycznych,
• sposób realizacji kontraktu, w tym harmonogram dostawy,
• akceptacja / wniesienie uwag do wzoru umowy,
• warunki gwarancji/rękojmi.

3. Najważniejsi klienci w ostatnich 3 latach / referencje
• lista znaczących klientów Oferenta w Polsce w zakresie zbieżnym do Przedmiotu Zapytania.
• Przynajmniej 3 listy referencyjne od najważniejszych Klientów (nie starsze niż z ostatnich dwóch lat)

III. Termin obowiązywania oferty
Oferent będzie związany ofertą w ciągu przynajmniej 60 dni od dnia upływu składania ofert.

IV. Warunki składania ofert
1. Komplet dokumentów, wyszczególnionych w pkt. II, należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej, w terminie wskazanym w parametrach postępowania.
2. Wszelkie dodatkowe pytania i wyjaśnienia mogą być wymieniane między prowadzącym postępowanie a Oferentem poprzez platformę zakupową.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyczerpujący sposób dostarczyć Państwu informacji odnośnie naszych oczekiwań.
W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2021 | 23:00


» Lokalizacja

53-111 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Centralne Biuro Zakupów
Ślężna 118
53-111 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się