ZAKUP I DOSTAWA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH, CZYŚCIWA I MYDŁA

» Opis zapytania

Postępowanie będzie prowadzone w "Zapytaniu Ofertowym" zwanego dalej (ZO) Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ręczników papierowych, czyściwa i mydła..
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania zawiera załącznik nr 2, tj. „formularz asortymentowo – cenowy” (excel).
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w obrębie zadania/pakietu.
4.Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w danym Załączniku Nr 2 w spowoduje odrzucenie danej oferty.
5.Pozostałe warunki zamówienia określają wzór umowy – stanowiące – Załącznik Nr 3 do ZO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

37 - 100 Łańcut


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o.
Paderewskiego 5
37 - 100 Łańcut
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się