Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Podgórna.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Podgórna. Długość odcinka do budowy wynosi około 350 m i obejmuje ona budowę nowej nawierzchni jezdni o szerokości podstawowej 6 m, ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,6 m, budowę chodników o szerokości 2 m oraz zjazdów do posesji. Obecnie przedmiotowa droga jest drogą o nawierzchni gruntowej bez wydzielonych chodników i bez odwodnienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

63-910 Miejska Górka


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Górka
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się