Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa do budynków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zlokalizowanych w Warszawie i montaż mebli biurowych, w podziale na dwie części:
1) część 1 – dostawa mebli biurowych;
2) część 2 – dostawa krzeseł obrotowych,
zgodnie z projektem Umowy ramowej (odpowiednio załącznik nr 1a do SWZ oraz załącznik nr 1b do SWZ), w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ” (załącznik nr 1 do projektu Umowy ramowej).
2. W czasie trwania umowy ramowej, Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zamówień w formie tzw. zleceń, na warunkach określonych w umowie ramowej, bez przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia.
3. Zamawiający nie gwarantuje udzielenia zamówień (zleceń) na pełną kwotę wartości brutto umowy ramowej, jednakże minimalna wielkość świadczenia będzie wynosić 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2021 | 09:30


» Lokalizacja

02-591 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się